fbpx

Wdrażanie standardów MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są wzorem w przestrzeganiu regulacji i norm rachunkowości na świecie. Zapewniają szczegółową prezentację kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jednocześnie umożliwiają porównanie sprawozdań finansowych na arenie międzynarodowej.

Wdrożenie MSSF jest nie lada wyzwaniem dla wielu jednostek, m.in. z uwagi na dużą ilość wiedzy, którą trzeba w krótkim czasie przyswoić i wdrożyć. Wychodząc naprzeciw potrzebom Moore Polska wspiera spółki zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych z powyższymi standardami. Na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany MSSF i MSR i dzielimy się tą wiedzą. Pomagamy zmieniać politykę rachunkowości w związku ze zmianami przepisów i stosowanych praktyk oraz zmianami w organizacji struktury grupy kapitałowej.

W ramach wdrożenia MSSF/MSR realizujemy następujące etapy prac:

  • identyfikacja różnic między obecnie stosowanymi zasadami rachunkowości a MSSF
  • przedstawienie możliwości wyboru polityk rachunkowości dopuszczalnych przez MSSF oraz analiza ich wpływu na sprawozdania finansowe
  • wsparcie przy kalkulacji korekt do sprawozdań finansowych koniecznych przy przejściu na nowe standardy, przy ich ujęciu w księgach i w sprawozdaniu finansowym.
  • pomoc w opracowywaniu nowej polityki rachunkowości, planów kont i wdrożeniu innych zmian w procesie sprawozdawczości finansowej
  • pomagamy w sporządzeniu pierwszego sprawozdania finansowego według nowych zasad
  • bieżące konsultacje i doradztwo
{literal} {/literal}