fbpx

Przegląd ksiąg rachunkowych wraz z rozliczeniami podatkowymi

Przegląd ksiąg rachunkowych, sytemu rachunkowości, stosowanych zasad oraz badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych jest przydatnym narzędziem umożliwiającym identyfikację, ocenę i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz potencjalnego ryzyka braku rzetelności i wiarygodności w obszarze ewidencji operacji gospodarczych, sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego audytu podatkowo-księgowego, który obejmuje:

  • określenie obszarów ryzyka podatkowego przedsiębiorstwa,
  • weryfikację legalności i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, obejmującą wszystkie elementy konstrukcyjne podatków,
  • badanie przesłanek uprawniających do korzystania z obowiązujących ulg i zwolnień podatkowych,
  • audyt poprawności dokumentowania zdarzeń gospodarczych w odniesieniu do przepisów przesądzających o sposobach ewidencjonowania i dokumentowania transakcji oraz wewnętrznych procedur,
  • weryfikację obowiązków informacyjnych i rejestracyjnych a także realizacji obowiązków związanych z raportowaniem do organów podatkowych (JPK VAT, informacje podsumowujące, oświadczenia)
  • weryfikację obowiązków w zakresie posiadania dokumentacji cen transferowych lub audyt takiej dokumentacji w zakresie wymogów formalnych i stosowania uznanej metody ustalania cen transakcyjnych,
  • analizę podatkową działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa w aspekcie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawa wspólnotowego,
  • weryfikację poprawności rozliczeń na przełomie okresów rozliczeniowych obejmujących wprowadzanie zmian przepisów podatkowych,
  • audyt kadrowo- płacowy dotyczący realizacji obowiązków wynikających z funkcji płatnika,
  • weryfikację prawidłowości opodatkowania transakcji związanych z dokonaniem połączenia, podziału i przekształcenia lub innych wyjątkowych zdarzeń gospodarczych.

Przeprowadzany przez nas audyt podatkowo-księgowy gwarantuje Państwu ocenę poprawności dokonywanych rozliczeń oraz pomoc przy dokonaniu korekt w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Proponujemy wprowadzenie rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe. Ponadto możecie Państwo oczekiwać wskazania przez nas rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację podatkową. Audyt prowadzimy w odniesieniu do kryteriów oraz aspektów przyjmowanych przez organy podatkowe w czasie kontroli podatkowych, a proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zmiany przepisów oraz aktualne interpretacje organów podatkowych.

{literal} {/literal}