fbpx

Inne prace atestacyjne

Celem usług atestacyjnych jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich szczególnych problemów oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej.

Moore Polska wykonuje różnego rodzaju analizy, które dotyczą sposobów księgowania oraz systemów księgowych. Opracowujemy opinie, które potwierdzają prawidłowość zastosowanych rozwiązań ewidencyjnych oraz wskazują te właściwe. Przygotowujemy szereg porad z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Usługi atestacyjne i doradcze wykonywane przez naszych biegłych rewidentów bazują na dobrym zrozumieniu potrzeb klienta, wypełnieniu postawionego przed nami zadania w czasie umożliwiającym klientowi szybkie rozwiązanie problemu, jak również uwzględnieniu różnorodnych płaszczyzn realizowanego zlecenia.

Inne usługi atestacyjne, które świadczymy dla naszych klientów to m.in.:

 • przygotowanie lub uaktualnienie polityk rachunkowości
 • przygotowanie konsultacji lub opracowań dotyczących kluczowych zagadnień rachunkowych w zakresie standardów MSSF/UoR/inne
 • doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych
 • usługi atestacyjne dotyczące indywidualnych potrzeb firmy
 • weryfikacja wyceny znaków towarowych
 • usługi poświadczające, które dotyczą prognozowanych informacji finansowych przygotowanych dla potrzeb instytucji finansowych
 • projektowanie i aktualizowanie planów kont
 • powdrożeniowe przeglądy systemów księgowych i konsolidacyjnych
 • rozwiązania w zakresie optymalizacji podatków i podatku odroczonego
 • rozwiązania systemowe do sprawozdawczości MSSF i sprawozdawczości polskiej
 • arkusz konsolidacyjny
 • dedykowane szkolenia w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, MSSF, rachunku przepływów pieniężnych (cash-flow), podatku odroczonego, przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
{literal} {/literal}