fbpx

Badanie sprawozdań finansowych

Grupa Moore Polska zajmuje się audytem sprawozdań finansowych wg. standardów MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, poprzez wyrażenie pisemnego sprawozdania z badania, czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowaną polityką rachunkowości. Dodatkowo czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu gospodarczego.

Celem, który Moore Polska stawia sobie w procesie badania jest zapewnienie naszym Klientom gwarancji rzetelności sporządzonego przez nas sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

Nasze podejście do badania:

  • poznanie Państwa działalności, organizacji, systemu rachunkowości, sytuacji finansowej
  • identyfikacja czynników ryzyka oraz ich analiza
  • planowanie przeprowadzenia badania
  • badanie sprawozdania finansowego: wstępne (przed zakończenie roku sprawozdawczego), zasadnicze (po zakończonym roku sprawozdawczym)
  • weryfikacja
  • feedback- wnioski z badania przedstawione są w formie sprawozdania z badania oraz cennych informacji dla Kierownictwa jednostki, które w realny sposób mogą przyczynić się do poprawy zarządzania sferą rachunkowości i finansów podmiotu.

Podczas całego badania wspieramy naszych Klientów pozostając z nimi w stałym kontakcie. Pomagamy udzielać prawidłowych odpowiedzi na nurtujące pytania i doradzamy przy rozwiązywaniu problemów w taki sposób, aby zabezpieczyć jednostkę przed grożącym ryzykiem podatkowym, prawnym i finansowym.

Stawiamy na relację i wzajemne poznanie.

{literal} {/literal}