fbpx

Audyty opiniujące wnioski dot. ulg podatków

Jako prężnie rozwijająca się firma doradczo-audytorska, zawsze staramy się dostosowywać do potrzeb naszych Klientów, dlatego też świadczone przez nas usługi nie ograniczają się wyłącznie do podstawowych procedur audytu sprawozdań finansowych czy audytu wewnętrznego.

Grupa Moore Polska specjalizuje się także w przeprowadzaniu audytów opiniujących wnioski dotyczące ulg podatkowych (np. ulga w akcyzie od energii elektrycznej) a także innych obciążeń publiczno-prawnych (np. ulga w opłatach OZE). Wewnętrzny zespół ekspertów zajmujących się tematyką energetyczną wspiera biegłych rewidentów przy realizacji tego typu projektów dla naszych Klientów. Usługi te są dedykowane głównie dla przedsiębiorców z branż energochłonnych.

Każde powierzone zadanie traktujemy w sposób indywidualny, tak by dostarczyć Klientom możliwie najlepsze rozwiązania, które są w pełni zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pomagamy między innymi firmom posiadającym status Odbiorcy Przemysłowego lub ubiegających się o taki status, poprzez wydanie opinii do dokumentacji składanej do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jednym z przywilejów uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego jest możliwość korzystania z ulgi w opłatach OZE. Opłata OZE stanowi jeden z elementów rozliczeń za zakupioną energię elektryczną. Firmy co do których URE potwierdziło status Odbiorcy Przemysłowego efektywnie obniżają koszty zakupu energii elektrycznej a uzyskane przez te przedsiębiorstwa oszczędności mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Wspieramy także firmy, które ubiegają się o częściowe zwolnienie z akcyzy od energii elektrycznej i potrzebują  opinii biegłego rewidenta poświadczającej poprawność wyliczenia udziału kosztów zakupu energii elektrycznej w wartości sprzedaży za dany rok podatkowy. Usługa ta obejmuje przygotowanie rzetelnej opinii dołączanej do wniosku składanego do organu podatkowego.
Warto przy tym zauważyć, iż podatnicy którzy decydują się na odzyskanie nadpłaconej akcyzy uzyskują zwroty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Przy tego typu zleceniach praca ekspertów grupy Moore Polska polega nie tylko na dokonaniu analizy dokumentacji i wydaniu opinii biegłego rewidenta. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w obszarze analiz związanych z energią elektryczną i gazem oraz dysponując zespołem biegłych rewidentów jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej złożone analizy w zakresie gospodarki mediami energetycznymi.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się w jaki sposób Państwa Firma może skorzystać na zastosowaniu opisanych preferencji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

{literal} {/literal}