fbpx

Audyt wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny przeprowadzany jest w celu ustalenia czy zarządzanie firmą, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem są adekwatne i funkcjonują efektywnie. Audyty wewnętrzne to audyty operacyjne efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarówno całościowe jak i dedykowane dla wybranych obszarów i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. To również sprawdzenie stopnia zgodności funkcjonowania działań praktycznych z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, politykami, standardami i procedurami.

Często wraz z oceną ryzyka oszustw, przeprowadzany jest audyt oszustw dla potwierdzenia, że aktywa firmy są efektywnie chronione przed istotnymi stratami wszelkiego rodzaju. Audyt wewnętrzny obejmuje również bezpieczeństwo IT w zakresie: infrastruktury, sieci, kontroli zarządzania IT, zapobiegania wirusom komputerowym Ponadto zabezpieczenia ciągłości biznesowej, bezpieczeństwa fizycznego, środowiskowego i informacji w (tym informacji wrażliwych) oraz kontrole dostępów do systemów IT.

Audyt obejmuje analizę „as is” aktualnego stanu obszaru objętego audytem oraz jego ocenę wskazując obszary najbardziej narażone na ryzyko oraz analizę ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu. Rezultatem audytu wewnętrznego jest wykazanie obszarów i identyfikacja systemów, które przez występujące ryzyko i niewystarczającą sprawność zagrażają lub hamują osiąganie założonych celów biznesowych. Rekomendacje z audytu podpowiadają klientowi pożądane zmiany poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta. Udział w budowie i monitoring realizacji tzw. planu poprawy to działania wspierające opcjonalne lub w ramach doradztwa biznesowego i działań poaudytowych.

Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez doświadczony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych z wieloletnią praktyką w audycie wewnętrznym m.in. w międzynarodowej korporacji branży FMCG oraz współpracujących z wieloma przedsiębiorstwami. Dewizą audytorów jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu wyzwań, jakie spotykają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia firmy.

{literal} {/literal}