Tag: zabezpieczenia

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące na ekspozycje kredytowe. Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw o wartość przyjętych zabezpieczeń.