Tag: Sprawozdanie o wynagrodzeniu zarządu i rady nadzorczej

Kategorie bloga
Kategorie bloga
Usługi
Usługi
Art. 90g ustawy o ofercie publicznej wprowadza wymóg sporządzania rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz konieczność jego oceny przez biegłego rewidenta.