fbpx

Mariusz Ślusarski
Starszy Menedżer Zespołu w Dziale Audytu, Zastępca Dyrektora Działu Audytu

ul. Starodworska 1
80-137 Gdańsk

Biografia

Od 13 lat związany z usługami w zakresie rachunkowości oraz finansów. Od stycznia 2016 roku  zatrudniony w Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., gdzie od momentu podjęcia współpracy kieruje zespołem oraz bierze czynny udział w badaniach i przeglądach skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych, sporządzonych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczy w projektach związanych między innymi z dużymi grupami kapitałowymi, spółkami notowanymi na GPW, Bankami Spółdzielczymi oraz Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi. Bierze udział w pracach dotyczących oceny oraz doradztwa w zakresie kontroli wewnętrznej w spółkach, tworzenia systemu rachunkowości, wdrażania MSSF oraz wyodrębnień organizacyjnych i funkcjonalnych w przedsiębiorstwach. W 2020 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta.

Kursy i szkolenia

  • Certyfikat księgowy (nr 56583/2012) wydany przez Ministra Finansów, potwierdzający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Szkolenie do egzaminów na biegłych rewidentów
  • Szkolenia w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB/MSSF
  • Szkolenia w zakresie badania sprawozdań finansowych banków i SKOKów
  • Szkolenia w zakresie zmian przepisów podatkowych
  • Kursy i szkolenia językowe, w tym biznesowe: język angielski, hiszpański oraz portugalski