fbpx

Biografia

Jestem Członek Zarządu, Partner i Dyrektor Zarządzający, z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia, nadzoru, weryfikacji i odtwarzania ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Posiadam wykształcenie kierunkowe oraz uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zdobyte wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach outsourcingowych wykorzystuję w zarządzaniu biurami w Warszawie i Łodzi. Dbam o przebieg rozmów z Klientami i kształt umów, organizację narzędzi oraz dobór zasobów, koordynację bieżących prac oraz zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług.

Do moich zadań należy również tworzenie i wdrażanie standardów i procedur pracy oraz zachowanie parametrów efektywnościowych w realizacji umów. Inicjuję i koordynuję wdrożenie działań korygujących w procesach prac działów finansowo – księgowych i administracyjnych.

Stowarzyszenia i Członkostwa

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Publications

Publikacje prasowe z zakresu tematyki księgowej raz outsourcingu rachunkowości

Kursy i szkolenia

  • Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • zaliczone 7 egzaminów na biegłego rewidenta w KIBR;
  • kurs na Głównego Księgowego w FRR;
  • udział w licznych szkoleniach i kursach merytorycznych z zakresu finansów, rachunkowości i podatków;
  • udział w forach biznesowych i konferencjach merytorycznych;
  • cykl spotkań, treningów i coach’ingów pt. “Akademia Menedżera” – program studiów MBA.