fbpx

Biografia

Jestem doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym. W 2008 r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Od zakończenia studiów pracuję w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG, gdzie w październiku 2014 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy” i awansowałem na stanowisko adiunkta, które pełniłem do 2021 r., kiedy w całości poświęciłem się pracy zawodowej.

W latach 2007-2013 współpracowałem z największymi kancelariami prawnymi w Gdańsku. Od 2015 r. wykonuję zawód radcy prawnego, od 2018 r. pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dr Maciej Łaga. Z Moore Polska współpracuję od 2020 r.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Mam kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Pracę w kancelarii prawnej rozpocząłem jeszcze przed ukończeniem studiów, a praktyka prawnicza daje mi ogromną zawodową satysfakcję.

Stowarzyszenia i Członkostwa

 • Członek International Society of Labour and Social Security Law (w zarządzie Sekcji Młodych w latach 2016-2018, przewodniczący zarządu Sekcji Młodych w 2017 r.)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych
 • Radca Prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wydarzenia / prelegent

 1. Social dialogue council – the new institution of social dialogue in Poland, Międzynarodowa konferencja naukowa Alba Iulia (Rumunia), 6-9 października 2016 r.
 2. Unormowania dotyczące sygnalizacji – wzmacnianie demokracji w zakładzie pracy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Demokracja w zakładzie pracy”, Tuszyn, 12-14 września 2016.
 3. Key legal aspects of the new upbringing benefit in polish law, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Unia Europejska – historia, kultura i obywatelstwo”, Pitesti (Rumunia), 13-14 maja 2016 (współaut. J. Stelina).
 4. Legal measures to counteract unemployment of youth in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Youth employment. A challenge for Europe”, Leon (Hiszpania), 28-29 października 2015
 5. The ECHR Heinish versus Germany case versus Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Labour law and social rights in Europe. The jurisprudence of international courts, Santiago de Compostela (Hiszpania), 4-5 czerwca 2015 r.
 6. Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Powszechne a szczególne prawo pracy”, Jabłonna, 24-26 czerwca 2015 r.
 7. The most significant changes of European labour law and social security law during the global economic crisis. National report. Poland, XI Europejski Kongres Prawa Pracy w Dublinie, we wrześniu 2014 r.,(współaut.: Ł. Pisarczyk, D. Skupień).
 8. Dialog społeczny u małych pracodawców – de lege ferenda, na Ogólnopolskiej Konferencji „Zakładowy Dialog Społeczny zorganizowanej przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Nynäshamn (Sztokholmie) oraz Gdańsku w dniach 8-11 czerwca 2013 r.
 9. Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy, na Ogólnopolskiej Konferencji „Stosunki pracy u małych pracodawców, która odbyła się w Zamościu w dniach 27-29 czerwca 2012 r.
 10. Student zleceniobiorca contra ubezpieczenie społeczne, wygłoszony na Regionalnej Konferencji Prawa Ubezpieczeń Społecznych zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Północny w Gdańsku, w listopadzie 2012.
 11. Dyferencjacja statusu prawnego mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w prawie ubezpieczeń społecznych, wygłoszony na Regionalnej Konferencji Prawa Ubezpieczeń Społecznych zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Północny w Gdańsku, w czerwcu 2012 r.
 12. Outsourcing zadań służby BHP a najwięksi pracodawcy, Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, w czerwcu 2012 r.
 13. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na Regionalnej Konferencji „Młodzi na rynku pracy – problem z bezrobociem” organizowanej przez organizację pracodawców Pracodawcy Pomorza, Gdańsk, 15 lutego 2012.
 14. Prawo ubezpieczeń społecznych versus filozofia prawa na przykładzie dobrowolnej deklaracji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kobiety w ciąży, wygłoszony na Regionalnej Konferencji Prawa Ubezpieczeń Społecznych zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Północny w Gdańsku, 17 listopada 2011 r.
 15. Proporcjonalny okres ochronny w ubezpieczeniu rentowym, wygłoszony na Regionalnej Konferencji Prawa Ubezpieczeń Społecznych zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Północny w Gdańsku, 17 listopada 2011 r.
 16. Dyferencjacja prawa pracy według kryterium wielkości zatrudnienia, wygłoszony na Regionalnej Konferencji Prawa Pracy w Łodzi, w czerwcu 2009 r.

Wyróżnienia i nagrody

 • 2. miejsce Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii Jakość Kształcenia w Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita za 2019 r. (r. pr. dr Maciej Łaga w latach 2016-2019 był pełnomocnikiem Dziekana WPiA UG ds. jakości kształcenia)
 • 11. pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod względem efektywności publikacyjnej w okresie sprawozdawczym 2012-2016

Kursy i szkolenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „VII Seminarium Szubertowskie. Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju”, Łódź, 21 października 2016 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Foreign workers in the European and national labour markets”, Santiago de Compostela (Hiszpania), 9-10 czerwca 2016 r.

XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, Lublin, 28-30 maja 2015 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zatrudnienie nauczycieli akademickich”, Supraśl, 11-13 maja 2014 r.

Konferencja Regionalna Gdańsko-Łódzkie Seminarium Prawa Pracy, Gdańsk, 20 czerwca 2014 r.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy „Zatrudnienie nauczycieli akademickich”, Supraśl, 11-13 maja 2014 r.

XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 15-17 maja 2013 r.

X Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Sewilla, w dniach 21-23 września 2011 r.

XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w dniach 26-28 maja 2011 r.

Ogólnopolska Konferencja „Ku pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w dniu 9 kwietnia 2011 r.

Prawo pracy i prawo urzędnicze – Gdańsko-Łódzkie seminarium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 2010 r.

Zbiorowe Prawo Pracy w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w Gdańsku, w dniach 15-17 września 2010 r.

XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Kraków 2009.

Projekty

Projekt badawczy „Prawo pracy u małych pracodawców” zakończony publikacją książkową „Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

{literal} {/literal}