fbpx

Wycena zobowiązania w skorygowanej cenie nabycia

Świadczenie usług zaopatrzenia w media dla mieszkańców

Business Cases / Case

Klient jest dużą firmą świadczącą usługi dla ludności.

Klient

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Przeglądy sprawozdań finansowych

Potrzeby

Klient zawarł umowę polegającą na dokonaniu sprzedaży udziałów wraz z zobowiązaniem do ich późniejszego odkupu w celu umorzenia; klient nie był pewien w jaki sposób należy zaprezentować i wycenić umowę oraz w jaki sposób opisać jej wpływ na sprawozdanie finansowe spółki

Nasze rozwiązanie

Zidentyfikowaliśmy powstanie zobowiązania,i zaleciliśmy dokonanie jego wyceny wg skorygowanej ceny nabycia oraz ujęcie skutków tej wyceny w badanym sprawozdaniu finansowym wraz z zamieszczeniem stosownych informacji o zawartej umowie w sprawozdaniu finansowym.


Efekty

Klient wywiązał się z obowiązku informacyjnego oraz wprowadził efekty wyceny jako korektę do wersji badanej sprawozdania finansowego

{literal} {/literal}