fbpx

Ujęcie wyceny umów zgodnie z MSSF 16

Klient z branży produkcyjnej

Business Cases / Case

Klient jest średniej wielkości firmą produkcyjną z wieloletnim doświadczeniem, jest producentem konstrukcji stalowych i kontenerów.

Klient

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Przeglądy sprawozdań finansowych

Potrzeby

Klient będąc spółką akcyjną notowaną na GPW był zobowiązany zastosować pierwszy raz wycenę zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp. zgodnie z MSSF 16. Zostaliśmy poproszeni o dokonanie analizy zawartych umów pod kątem konieczności zastosowania wyceny wg MSSF 16.

Nasze rozwiązanie

Dokonaliśmy stosownych analiz i wyspecyfikowaliśmy umowy wieczystego użytkowania gruntu jako te, które należy objąć wyceną zgodnie z MSSF 16. Zbudowaliśmy wspólnie model służący wycenie wych umów wg zdyskontowanej ceny nabycia. Zaproponowaliśmy również ujęcie wyceny w księgach.

Efekty

Klient wprowadził odpowiednie korekty do sprawozdania finansowego, umieścił również odpowiednie opisy w informacji dodatkowej

{literal} {/literal}