fbpx

Prezentacja w SF skutków nietypowego sporu prawnego

Klient z branży produkcyjnej

Business Cases / Case

Klient jest średniej wielkości firmą produkcyjną z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, którego kontrahentami są resorty siłowe, również poza granicami kraju.

Klient

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Przeglądy sprawozdań finansowych

Potrzeby

Klient zgłosił wątpliwość dotyczącą sposobu ujawnienia i wyceny skutków bardzo nietypowego sporu sądowego w swoim sprawozdaniu finansowym.

Nasze rozwiązanie

Z uwagi na wagę sprawy – klient jest jednostką zainteresowania publicznego – biegły rewident zalecił szczegółowe opisanie sprawy w sprawozdaniu finansowym oraz – zgodnie z MSB 706 – zdecydował o zamieszczeniu stosownego paragrafu objaśniającego w celu zwrócenia uwagi użytkowników sprawozdania finansowego na ten fakt


Efekty

Klient rzetelnie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, jednocześnie nie stając przed koniecznością szacowania ewentualnych rezerw, które z uwagi na niepewność przyszłego wyniku i nietypowość sporu prawnego były bardzo trudne do właściwego oszacowania i mogłoby tym samym wprowadzić w błąd użytkowników sprawozdań finansowych jednostki

{literal} {/literal}