fbpx

Planowanie cen transferowych

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej

Business Cases / Case

Spółka należy do Grupy będącej dostawcą usług i systemów dla sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i telekomunikacyjnych, a także zakładów wytwarzających i dostarczających energię, wodę i gaz. Grupa działa głównie na rynkach: Niemcy, Francja i Europa Środkowo-Wschodnia. Spółka świadczy usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej. Firma posiada wysokie kompetencje w zakresie inżynierii, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych. Spółka proponuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania w dziedzinie elektroenergetyki przy wykorzystaniu aparatury i urządzeń elektroenergetycznych wiodących światowych koncernów, posiadającą niezbędne atesty, certyfikaty lub poświadczenia dopuszczające do stosowania ich w polskiej energetyce zawodowej. Do grona klientów Spółki należą przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej, duże przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestorzy sektora energetyki odnawialnej oraz samorządy.

Klient

  • Ceny transferowe

Potrzeby

Zmieniające się przepisy prawa podatkowego i zwiększający się nacisk organów podatkowych na ceny transferowe, wymusza na Spółkach konieczność bieżącego kontrolowania cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółka zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie raportu określającego rynkowy przedział cen dla transakcji kontrolowanych, które przewiduje realizować w kolejnym roku obrotowym. Potrzeba przygotowania takiego raportu dla Spółki pojawiła się ze względu na nowe usługi świadczone w obrębie Grupy (analiza ex ante).

Nasze rozwiązanie

W celu określenia rynkowego przedziału cen dla transakcji, które klient będzie zawierał z podmiotami powiązanymi, dokonano szczegółowej analizy. W szczególności określono analizę funkcjonalną, która pozwoliła zrozumieć charakter transakcji, a także ustalić najwłaściwszą metodę wyceny transferu. Przeprowadziliśmy analizę sektora, otoczenia konkurencyjnego oraz wszelkich innych czynników i elementów opisujących środowisko, w którym działa jednostka. Rynkowe przedziały cen określono przy wykorzystaniu bazy danych Infocredit opartej na bazie „Amadeus” (Quick report). W wyniku przeprowadzonych analiz, uzyskaliśmy przedziały marż stosowanych przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług o podobnym charakterze, jak te które będą dokonywane między podmiotami powiązanymi.

Efekty

Wynikiem naszych prac był przekazany klientowi raport, określający kryteria, które zostały przyjęte do analizy oraz tabele określającą rynkowy przedziału cen w transakcjach, które Klient będzie świadczył na rzecz podmiotów powiązanych.

Możliwość wykorzystania otrzymanych wyników w procesie negocjacyjnym dla nowo zawieranych kontraktów.

{literal} {/literal}