fbpx

Nadzór nad księgami rachunkowymi Spółki

Firma z branży handlowej

Business Cases / Case

Klient to spółka handlowa osiągająca kilkanaście milionów obrotu rocznie, prowadząca sprzedaż zarówno w Polsce jak i za granicą.

Klient

  • Prowadzenie pełnej księgowości
  • Sporządzanie raportów uzgodnionych z kierownictwem
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT, podatek od nieruchomości)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Doradztwo w bieżącej działalności
  • Administracja systemem i wprowadzanie niezbędnych zmian i usprawnień
  • Naliczanie płac i składek ZUS

Potrzeby

Klient wyraził potrzebę pomocy w nadzorze nad księgami rachunkowymi spółki w swojej siedzibie.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na potrzeby Klienta dokonaliśmy szczegółowego przeglądu ksiąg rachunkowych Spółki oraz procesów zachodzących w Spółce. Na prośbę Klienta prowadzimy bezpośredni nadzór nad działem księgowości w Spółce pełniąc rolę Głównego Księgowego.

Efekty

Efektem naszych działań jest prawidłowe i zgodne zobowiązującymi przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki oraz usprawnienie procesów w Spółce

Dzięki pracy w siedzibie Klienta mamy ciągły kontakt z Kierownictwem Spółki i w każdej chwili możemy reagować na potrzeby pojawiające się ze strony Kierownictwa

{literal} {/literal}