fbpx

Kiedy warto wstrzymać akwizycję konkurencji

Firma z branży dystrybucyjnej dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych

Business Cases / Case

Klient jest bardzo znanym dystrybutorem towarów, jednym z największych w branży. Posiada szeroką sieć punktów sprzedaży, wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat klientów i rynku. Sprzedaje towary zarówno do biznesu (B2B) jak i do klientów indywidualnych (B2C).

Klient

  • Przegląd ksiąg rachunkowych wraz z rozliczeniami podatkowymi
  • Badanie planów przekształcenia, połączenia
  • Inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie)

Potrzeby

Klient zgłosił się z prośbą o pomoc w ocenie czy może dokonać akwizycji innego podmiot z branży o atrakcyjnej lokalizacji i ciekawej ofercie produktowej. Klient zlecił nam kompleksowe due diligence podmiotu oraz wskazanie na ryzyka i wycenę analizowanej spółki.Klient zgłosił się z prośbą o pomoc w ocenie czy może dokonać akwizycji innego podmiot z branży o atrakcyjnej lokalizacji i ciekawej ofercie produktowej. Klient zlecił nam kompleksowe due diligence podmiotu oraz wskazanie na ryzyka i wycenę analizowanej spółki.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadziliśmy kompleksowe due diligence (podatkowe, księgowe i prawne), dokonując analizy Spółki, będącej przedmiotem akwizycji. Zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych obszarów ryzyka i dokonaliśmy wstępnej wyceny tego przedsiębiorstwa różnymi metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto, księgową i porównawczą.

Efekty

Określiliśmy wpływ długów Spółki na wycenę

Skorygowaliśmy wyniki o nieujęte odpisy na przeszacowane aktywa

Wskazaliśmy na niespójność w podejściu do wybranych elementów sprawozdań finansowych

Ujawniliśmy fakt znaczącej przeceny wartości Spółki wynikającej z próby manipulowania wynikami

Zapobiegliśmy akwizycji w cenie o kilka milionów wyższej niż cena rynkowa

{literal} {/literal}